Workshop o hlavných aspektoch násilia na ženách v Pezinku

Pozývame Vás na 

 

W O R K S H O P


Hlavné aspekty násilia na ženách
  • Východisková situácia
  • Ohrozenia
  • Návrh riešení


Moderátor:
Mgr. Zuzana Ševčíková
Miesto: Budova Materského centra MaMaTaTaJa, Kollárova 1/A, PEZINOK

Termín: 10.3. o 9:00 hod.
Prihlasovanie do 9.3. 2020 na email: koordinatorbask@forumzivota.sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

Photo by Gabriel Benois on Unsplash

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.