PREVENTÍVNE OPATRENIA FÓRA ŽIVOTA PRE KAMPAŇ DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

Fórum života organizuje tento rok už 20.ročník kampane 25.marec – Deň počatého života, do ktorej sa každoročne zapoja tisícky dobrovoľníkov. Celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa sa v roku 2020 sústreďuje na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života. Vo Fóre života máme v úcte každý ľudský život už od jeho vzniku a aj preto chceme zodpovedne pristúpiť k novovzniknutým skutočnostiam ohľadne možného šírenia koronavírusu. Fórum života prijíma nasledovné preventívne opatrenia:

  • rušíme všetky koncerty Za život, ktoré sa mali konať v Bratislave, v Pezinku, v Banskej Bystrici a v Žiline,
  • presúvame 22.konferenciu Vyber si život spojenú s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha na jeseň,
  • nebudeme rozdávať letáky a biele stužky na uliciach, pred kostolmi a ani nebudú voľne položené na verejných miestach,
  • plagáty ku kampani však môžu byť umiestnené na výveskách v kostoloch. 

Kampaň bude mať inú formu, aby sme zviditeľnili neviditeľných(počatých) ľudí. Pozývame preto do nasledovných aktivít: 

  • Pripravme  si biele stužky doma v rodinách a nosme ich na viditeľnom mieste na odeve v týždni od 23. 3. do 29. 3. 2020.
  •  Urobme si z prípravy stužiek udalosť v rodine, porozprávajme sa s deťmi o ochrane života.
  • Zahrajme si edukatívnu hru Neviditeľný človek.
  • Dajme si na profilovú fotografiu na FB bielu stužku.
  •  Urobme  si fotografiu a zdieľajme náš postoj na sociálnych sieťach s #Bielastuzka #zviditelninevyditelneho. A pošlite fotografiu  aj nám do Fóra života na mail kampane@forumzivota.sk.

Sledujte náš web www.25marec.sk, FB, Instagram, kde nájdete všetky ďalšie  potrebné informácie k podujatiu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.