Projekt Zachráňme životy opäť pomohol, narodil sa vďaka nemu ďalší chlapec

Bratislava 23. apríla, 2020 – Vďaka projektu Fóra života Zachráňme život sa opäť zachránil ľudský život. Spoločne sme pomohli mamičke, ktorá tento mesiac priviedla na svet chlapca. Ide o systém pravidelnej finančnej a materiálnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho matke, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii a je zaskočená neplánovaným či nechceným tehotenstvom. 

„Tešíme sa, že aj v týchto zložitých časoch máme opäť dôvod na radosť. Vďaka pomoci našich darcov a spolupracovníkomi, sa mohol narodiť mamičke Simone malý Lukáš. Veľkú radosť má z neho aj jeho 6-ročný braček, hoci sa s ním ešte nemôže hrať, hovorí Mária Demeterová. „Naším cieľom je pomáhať tehotným  mamičkám v núdzi, aby sa nebáli prijať nový život pre ich zložité ekonomické podmienky. Veľká vďaka patrí našim darcom a spolupracovníkom. Spoločne vlastne zachraňujeme viac ľudských životov.  Život dieťaťa, ohrozený život matky aj ďalších členov rodiny, ktorí sa ocitajú v krajnej núdzi,“ dodáva koordinátorka projektu. 

Občianske združenie Fórum života začalo s projektom Zachráňme životy v roku 2007. Od jeho vzniku sa narodilo 169 bábätiek, do projektu bolo zaradených 182 žien. Viac ako 550 väčšinou pravidelných darcov prispelo na záchranu detí celkovou sumou 437 830,34 €.  Na nevyhnutné potreby príjemkýň pomoci musíme mesačne zozbierať okolo 5 000 €.  Za mesiac marec im darcovia prispeli sumou 4 566,71 €. Všetky peniaze boli vyplatené priamo na podporu mamičiek v núdzi. 

„Vďaka darcom sme aj tento mesiac zaradili do projektu ďalšiu novú príjemkyňu pomoci Martinu. Je úžasné vidieť, že aj v týchto časoch poznačených koronakrízou sa nájdu štedrí ľudia, ktorí myslia na druhých a pomáhajú,“ uviedla Demeterová.  

Projekt pomáha nielen finančne, ale sprostredkováva aj konkrétnu pomoc od darcov, ktorí darovali oblečenie, mlieko, plienky a iné potrebné veci. „Všetky rodiny, ženy s deťmi sú za finančnú i nefinančnú pomoc veľmi vďačné. V mene Fóra života, príjemkýň pomoci a aj mene nás,  pracovníkov projektu Zachráňme životy  zo srdca ďakujeme  všetkým darcom.  Dúfame, že nám zachováte priazeň aj naďalej. Sme vám veľmi vďační, že ani v tomto „koronovom“ období nezabúdate na tých, ktorí by bez vašej pomoci len ťažko dokázali obstáť,“ dodala M. Demeterová na záver.

Viac informácii: www.zachranmezivoty.sk

O Fóre života

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.

Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum konkrétnej pomoci Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.

Ilustrašné foto:  Filip Mroz on Unsplash

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.