Rodinná poradňa – facka od manžela

V Regionpress začala vychádzať rubrika Rodinná poradňa. Na otázku ohľadne domáceho násilia odpovedá JUDr. Silvia Miškovičová, LL.M.

„Počas koronakrízy sa s manželom viac hádame. Hovorí mi, že som neschopná manželka a matka. Možno má aj pravdu, mnohé veci mi nejdú. Pred pár dňami sme sa veľmi pohádali a strelil mi facku. Niekde som sa dočítala, že už toto je prejavom domáceho násilia. Mám zavolať na manžela políciu? A prípadne,kde sa môžem obrátiť o pomoc?“

Dobrý deň! Na to, aby sme hovorili o trestnom čine týrania podľa § 208 trestného zákona musí páchateľ spôsobiť sebe blízkej alebo zverenej osobe fyzické alebo psychické utrpenie, a to napr. bitím, kopaním, ponižovaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním, bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku a pod. Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto sebe blízkej alebo zverenej osobe ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech a/alebo úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním a pod. (§ 49 zákona o priestupkoch). V tomto prípade máte možnosť podať (písomne alebo ústne) trestné oznámenie alebo oznámenie o spáchaní priestupku, a to na polícii, či prokuratúre. Avšak pred tým sa určite poraďte. Každé násilie je potrebné riešiť, avšak nie každé aj trestným oznámením.

Násilie v akejkoľvek miere a forme nemožno tolerovať. Nástrojov ochrany a pomoci je však mnoho, pričom každý má svoje miesto a čas. Preto ich treba voliť opatrne, citlivo a s rozumom. Nie každý nástroj je v danej situácii použiteľný, vhodný, či správny. S iným treba zas počkať, riadne sa na jeho použitie pripraviť (psychicky, právne atď.), prípadne ho preskočiť, či využiť v spojení s ďalšími. A s týmto všetkým Vám vieme pomôcť. Je množstvo organizácii, ktoré bezplatne pomáhajú práve obetiam domáceho násilia. V danej veci môžete napríklad kontaktovať Centrum konkrétnej pomoci FEMINA, ktoré zastrešuje Fórum života, telefonicky, mailom alebo cez čet na www.centrumfemina.sk a tam Vám radi poskytnú ďalšie informácie, prípadne Vám sprostredkujú psychologické, právne
alebo sociálne poradenstvo.

Taktiež môžete zavolať na bezplatnú nonstop linku organizácie Áno pre život0800 120 024 alebo požiadať poradcov organizácie o radu cez čet – ánoprezivot.sk.

V prípade nebezpečenstva však určite volajte rovno políciu! Až následne, keď budete v bezpečí, organizáciu poskytujúcu pomoc
obetiam trestných činov. Kontakty Vám jepovinná poskytnúť aj priamo polícia.

JUDr. Silvia Miškovičová, LL.M.
právnička

Zdroj: Regionpres, 8. mája 2020

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.