GRATULUJEME K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

23. júla 2020 –  Dnes sa prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. dožíva životného jubilea. Ku gratulantom sa pripája aj Fórum života

 

 

Drahý pán profesor!

Za Vašich 60 rokov života ste spravili toľko dobra, rozdali more lásky a zachránili veľmi veľa životov. Ste pre všetkých ostatných príkladom konania dobra bez veľkých rečí. Nepotrpíte si na chvály a publicitu, napriek tomu Vás poznajú mnohí. Ďakujeme vám, že ste sa vždy zastávali aj nenarodených detí ako aj tých, ktorí sú na okraji záujmu spoločnosti.

K Vášmu jubileu Vám zo srdca prajeme všetko potrebné pri Vašej službe a nech Vás dobrotivá Božia ruka naďalej chráni a sprevádza.

S úctou Fórum života

———————

Uvedená fotografia je z roku 2005 z podujatia, na ktorom Fórum života vyhlásilo 25. marec za Deň počatého dieťaťa, ktorého symbolom je biela stužka.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.