Konferencia VŠETKO PRE RODINU – Pozvánka


Rastúci individualizmus, strata záujmu o širšie rodinné väzby a o stabilné vzťahy, pokles zodpovednosti jedných za druhých sú charakteristickými znakmi súčasného stavu slovenskej spoločnosti.

  • Rastie násilie v rodinách,
  • znižuje sa stabilita a funkčnosť rodín,
  • starí a chorí členovia sú vylučovaní z rodinného prostredia,
  • jednorodičovské a viacdetné rodiny stále trpia chudobou.

V čom je problém?

Občianske združenie Fórum života našlo odpovede a má aj riešenia.

Môžete si ich vypočuť a diskutovať o nich na konferencii VŠETKO PRE RODINU,
ktorá sa bude konať vo štvrtok dňa 1.októbra 2020  o 13:00 hod v Kongresovej sále ŽSK v Žiline.

Na konferencii vystúpia zaujímaví hostia z viacerých ministerstiev, samospráv, cirkví a mimovládnych organizácií. O ďalších podrobnostiach budeme pravidelne informovať.

Podporným podujatím konferencie je koncert na podporu Rodinného centra v Žiline o 19.00 hod., ktorý je spojený s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha.

Vstup na konferenciu je voľný, ale je potrebné sa vopred zaregistorovať do 25. 09. 2020.

[button size=“medium“ color=“blue“ style=“none“ new_window=“true“ link=“http://bit.ly/VSETKOpreRODINU“]PRIHLÁŠKA na konferenciu[/button]

Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 budú dodržané. Zmena miesta konania, formy a programu vyhradená vzhľadom na aktuálnu situáciu s Covid-19.

Tešíme sa na Vás.Konferencia je súčasťou projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.