Pozvánka na víkendovku pre bezdetné páry

Nechcená bezdetnosť nie je len fyzickou realitou. Má dopad na kvalitu manželského spolužitia a na spolunažívanie v širšej rodine, vystavuje manželov duchovným krízam a špecifickým pokušeniam. Bezdetné páry často nesú svoj stav ako problém a hľadajú cestu, ako z toho von.

Víkendová oáza pre bezdetné páry je trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný priestor na výmenu skúsenosti, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych.

Pre hlbšie zamyslenie nám bude smerodajná aj téma víkendovky podľa žalmu:
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. (Žalm 32, 8)

Účastníkom sa prihovoria hostia v 3 blokoch:

  • Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti
  • Gabriel a Anna Brezovi: Ničitelia lásky a krízy v manželstve
  • manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia (svedectvo)

Popri týchto prezentáciách nebude chýbať ani priestor na diskusiu, duchovná služba, dobrý film, ponuka osobnej konzultácie, možnosť ľahkej turistiky.

Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 23. (večer) do 25. októbra 2020 (obed).
Cena pre manželský pár za pobyt a stravu je 130 €. (Možnosť uplatniť si aj rekreačný poukaz).
Registrovať sa možno prostredníctvom formulára: http://bit.ly/VIKENDOVKA_PARY
Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte nás: vikend.manzelia@gmail.com

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.