Archív značiek: bezdetné rodiny

  • Nechcená bezdetnosť nie je len fyzickou realitou. Má dopad na kvalitu manželského spolužitia a na spolunažívanie v širšej rodine, vystavuje manželov duchovným krízam a špecifickým pokušeniam. Bezdetné páry často nesú svoj stav ako problém a hľadajú cestu, ako z toho von. Víkendová oáza pre bezdetné... [read more]
  • Centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy organizuje v roku 2016 dve víkendové stretnutia pre bezdetné manželské páry.Prvé stretnutie „Manželstvo ako dar“ je určené pre tých, ktorí ešte neboli na takomto stretnutí a kladú si otázky: Boží plán s človekom, Boží plán s manželstvom. Poslanie bezdetnéh... [read more]