Fórum života a 167 organizácií z celého sveta podporujú zákon na pomoc tehotným ženám v núdzi

Ako najväčšia pro-life platforma Fórum života spolu s členskými organizáciami, ďalšími subjektami z domova i zo zahraničia, podporujeme zákon, ktorý pomáha tehotným ženám v núdzi. 

Podpísali sme sa pod list poslancom NRSR a tu je list v plnom znení:

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

ako zástupcovia nižšie podpísaných organizácii si Vás žiadame o podporu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Špeciálna ochrana žien pred a po pôrode je súčasťou mnohých medzinárodných a európskych zmlúv.

Ochrana života, zdravia a ľudskej dôstojnosti, ktorú má za cieľ tento zákon – je princíp zakorenený v medzinárodných zákonoch o ľudských právach, ako aj viacerých medzinárodných a regionálnych zmluvách.

Slovensko ratifikovalo Dohovor OSN o právach dieťaťa v roku 1990, preambula ktorého hovorí, že „dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom.“

Nenarodené dieťa je živou ľudskou bytosťou od momentu počatia. Ako bolo uvedené Európskym súdom pre ľudské práva v prípade Vo vs. France, nenarodené dieťa „patrí do ľudskej rasy.” Z tohto pohľadu je nenarodené dieťa nositeľom všetkých ľudských práv tak ako ostatní členovia ľudskej rodiny.

Zatiaľ čo právo na život je najzákladnejšie ľudské právo, v medzinárodnom práve neexistuje právo na potrat. V Európe to pri viacerých príležitostiach potvrdila Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďalej, čo sa týka úpravy prístupu k potratu, Európsky súd pre ľudské práva zaujal stanovisko, že „právo ženy na rešpektovanie jej súkromného života musí byť vyvážené ostatnými konkurenčnými právami a slobodami, ktoré sú dotknuté, vrátane práv nenarodeného dieťaťa.” Tento prístup bol aplikovaný v množstve podobných prípadov.

Zachovanie a posilnenie týchto podporných opatrení, ako napríklad čakacia lehota či zákaz reklamy na potrat sú plne v súlade s tým, čo je legálne z pohľadu domáceho aj medzinárodného práva. Predĺženie čakacej lehoty umožňuje žene dobre zvážiť fakty a priznáva jej rešpekt. Neponižuje ženy, ktoré sú kompetentné urobiť rozhodnutie, ale poskytuje im nevyhnutný čas a informácie, aby dokázali dobre zvážiť toto závažné rozhodnutie.

Pre všetky tieto dôvody Vás, poslancov NR SR, povzbudzujeme hlasovať v prospech tohto legislatívneho návrhu a podporiť tak dôstojnosť a právo nenarodených detí na život, ako aj právo žien na dobre informovanú voľbu.

Zoznam slovenských signatárov (v abecednom poradí):

Aliancia za život, o.z.
Áno pre život, n.o.
Asociácia za život a rodinu
CitizenGO Slovensko
Centrum pre Rodinu Trenčín
ELEP – občianske združenie pre prirodzené plánovanie rodičovstva
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Fórum kresťanských inštitúcií
Fórum života
Gianna
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku
Inštitút rodiny
Katolícka jednota Slovenska
Klub mnohodetných rodín
Kvalita života, FMK
Liga pár páru v Slovenskej republike
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
OZ Centrum pre rodinu – Nitra
OZ S láskou k človeku
Pastor bonus o.z.
Plodar o.z.
Poradňa Alexis, n.o.
Pro-Life Action
Sakro o.z.
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus
Slovenské misijné hnutie
Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Spoločenstvo života
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Záujmové združenie RODINA
Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Ženy ženám

Zoznam zahraničných signatárov:

40 Days for Life (Sweden)
Abogados por la vida Argentina (Argentina)
Actie voor het gezin (België)
AES Vida (Spain)
Alianza Civica Juvenil y Colectivo por la Vida (United States)
Alianza Latinoamericano para la familia (Chile)
Ama la Vida (Mexico) ‘
Asociación a favor de lo Mejor A.C. (Mexico)
Associazione papa Giovanni XXIII (Italy)
Asociación de Bioetica Universidad Católica de Valencia (spain)
Asociación de Mujeres Emprendedoras de Durango (Mexico)
Asociación Nacional de objeción de Conciencia (Spain)
The American Family Association of New York (United States)
The American Organization of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists (USA)
Association Society and Values (Bulgaria)
Bonus Societas (Mexico)
Bundesverleben (Germany)
C-Fam (United States)
The Catholic Family Association ‘Vladimir Ghika’ (Romania)
Cefim Cozumel (Mexico)
Center for Law, Faith and Family (United States)
Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO (France)
Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer (Mexico)
Christelijk Gereformeerde Vrouwenbond (Netherlands)
The Clapham Institute (Sweden)
Cidevida (spain)
Ciencia vida y cultura-civica (Spain)
Civil Rights for the Unborn (United States)
Comisión Mexicana de Deberes Humanos (Mexico)
Comité Pro Vida de Honduras (Honduras)
Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques francaises – CNAFC (France)
Crossroads Pro-Life (United States)
Culture of Life Africa (Nigeria)
Diaconia (Romania)
Diffendere la vita con Maria (Italy)
Dilo Bien Zacatecas (Mexico)
Enraizados (Spain)
European Center for Law and Justice (France)
Federation of Catholic Family Associations in Europe -FAFCE (Belgium)
FairÄndern (Austria)
Faith and Future (Bulgaria)
FamilienAllianz Österreich (Austria)
Familia siempre familia (Mexico)
Family Solidarity (Ireland)
Federação Portuguesa pela Vida (Portugal)
Federación Espanol de la Familia (Spain)
Femina Europa (France)
Fondation Jéróme Lejeune (France)
Foro de la Familia de Beleares (Spain)
Foro Espanol de la Familia (Spain)
Foro Universitario Synthesis (Spain)
Forum Vitae (Luxembourg)
Freedom for ALL (Bulgaria)
Frente Nacional por la Familia San Miguel Allende Guanajuato (Mexico)
Frente Nacional Profamilia Tijuana (Mexico)
Frente Nacional por la Vida (Mexico)
Fundación CitizenGo (Spain)
Fundación Si a la Vida (El Salvador)
Foro de la Familia (Spain)
Fundación Internacional Granito de Arena (Mexico)
Fundación Más Vida (Spain)
Fundación Red Madre (Spain)
Hazteoir (Spain)
Heartbeat International (United States)
Hersteld Hervormde Vrouwenbond (Netherlands)
Hervormde Vrouwenbond (Netherlands)
Generación con Rumbo/ Generation with Direction (Mexico)
Hart voor het gezin (Netherlands)
Hnutí Pro Zivot CR (Czech Republic)
Human Dignity Center (Hungary)
Human Life Alliance (United States)
Human Life Review (United States)
In the name of the Family (Croatia)
Instituto de Gestión para el desarrello A.C. (Mexico)
Instituto Panameño Educación Familiar (Panama)
International Right to Life Federation (United States)
International Solidarity and Human Rights Institute (United States)
Izbor za zhivot (Bulgaria)
Jeden z nas (Poland)
The Justice Foundation (United States)
Kenya Catholic Doctors Association -KCDA (Kenya)
KCA School (South Africa)
Le Jeune Espana (Spain)
Life Matters TV (United States)
Life Network Foundation Malta (Malta)
Magna Coalición de Lideres Provida (Mexico)
Människovärde (Sweden)
March for Life Brussels (Belgium)
Moimento Italiano per la vita (Italy)
Movimiento Salvemos las 2 vidas (Argentina)
De Nederlandse Patiëntenvereniging, Zorg voor het Leven (Netherlands)
Oevre pour la protection de la vie naissante (Luxembourg)
One of Us Federation (Spain)
Ordo Juris (Poland)
Parliamentary Network for Critical Issues (United States)
Plataforma Ciudadana Unidos por la Vida Colombia (Colombia)
Platforma civica “Impreuna” (Romania)
Precious Life (Ireland)
Priests for Life (United States)
Profesionales por la Etica (Spain)
Pro Vida (Honduras)
Provida asociación civil Senora Julieta Athie Flores
Pro Vita & Famiglia (Italy)
Pro vita Bucharest (Romania)
Rachel’s Vineyard (United States)
Rally for life (Ireland)
REAL Women of Canada (Canada)
Red de Apoyo a la Familia (Mexico)
Red Mujares desarrollo, justiciar y Paz AC (Mexico)
Respekt-Catholic Movement for Life (Sweden)
Right to Life (United Kingdom)
Retten til liv (Denmark)
Rod International (Bulgaria)
Ser Familia Mx (Mexico)
Ser Familia Coahuila (Mexico)
Service Central Education á la vie (Democratic Republic of Congo)
Si a la Vida (Mexico)
Si a la Vida, Communidad de Alianza Jn 17,21 (Mexico)
Sociedad Mexicana de Bioética A.C. (Mexico)
Somos Más por la vida y la familia (Mexico)
Stichting voor Recht zonder Onderscheid, Stirezo (Netherlands)
Stichting Katholieke Gezinsweekenden (Netherlands)
Stiftung ja zum leben (Germany)
Stichting Guido de Bres (Netherlands)
Stichting Schreeuw om Leven (Netherlands)
Stowarzyszenie obroncow zycia czlowieka (Poland)
Trans-Atlantic Christian Council (Netherlands)
Unidas por la Vida Colombia (Colombia)
United Families International (United States)
Valores y Sociedad (Spain)
Vereniging Protestant Nederland (Netherlands)
Voz en Acción (Mexico)
Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten (Netherlands)
World Youth Alliance Europe (Belgium)
Za Voda za Pravivo do Zivljenja (Slovenia)

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.