Konferencia Všetko pre rodinu je zrušená!

Aktualizácia 30. 9. 2020: Konferencia Všetko pre rodinu je z dôvodu aktuálnych protipandemických opatrení zrušená. O novom termíne budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie.


 

Rastúci individualizmus, strata záujmu o širšie rodinné väzby a o stabilné vzťahy, pokles zodpovednosti jedných za druhých sú charakteristickými znakmi súčasného stavu slovenskej spoločnosti.

  • Rastie násilie v rodinách,
  • znižuje sa stabilita a funkčnosť rodín,
  • starí a chorí členovia sú vylučovaní z rodinného prostredia,
  • jednorodičovské a viacdetné rodiny stále trpia chudobou.

V čom je problém?

Občianske združenie Fórum života našlo odpovede a má aj riešenia.

Môžete si ich vypočuť a diskutovať o nich na konferencii VŠETKO PRE RODINU,
ktorá sa bude konať vo štvrtok dňa 1.októbra 2020  o 13:00 hod v Kongresovej sále ŽSK v Žiline.

Na konferencii vystúpia zaujímaví hostia z viacerých ministerstiev, samospráv, cirkví a mimovládnych organizácií. O ďalších podrobnostiach budeme pravidelne informovať.

Podporným podujatím konferencie je koncert na podporu Rodinného centra v Žiline o 19.00 hod., ktorý je spojený s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha.

Na konferencii vystúpia:

 

PROGRAM KONFERENCIE:

13:00 – 13:05 Otvorenie konferencie – predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová

13:05 – 13:25 Erika Jurinová – predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Predstavenie realizovaných projektov na podporu rodín na území ŽSK a skúsenosti so spoluprácou a komunikáciou s partnermi na regionálnej  a národnej úrovni.

13:25 – 13:35 Priestor na otázky

13:35 – 13:55   Cyril Vasiľ – gréckokatolícky titulárny arcibiskup, apoštolský administrátor Sede plena Košickej eparchie, predseda Rady Konferencie Biskupov Slovenska PRE RODINU

13:55 – 14:15 Jozef Halcin – riaditeľ odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR. Predstavenie plánov rezortu v pomoci obetiam trestných činov v jednotlivých krajských mestách na Slovensku a skúsenosti v spolupráci s inými rezortami.

14:15 – 14:25 Priestor na otázky

14:25 – 14:35 prestávka

14:35 – 14:55 Andrea Škripeková – generálna riaditeľka Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR. Predstavenie plánov rezortu v oblasti paliatívnej starostlivosti a dlhodobo sociálno-zdravotnej starostlivosti, skúsenosti v spolupráci s inými rezortmi.

14:55 – 15:05 Priestor na otázky

15:05 – 15:25 Anna Verešová – generálna riaditeľka Sekcie rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predstavenie reformných úloh rezortu pri nastavení nového systému poradenstva v SR pre rodiny v kríze, ochrany a podpory obetí domáceho násilia, zvlášť detí, žien, seniorov a zdravotne postihnutých osôb.

15:25 – 15:35 Priestor na otázky

15:30 – 15:45 prestávka

15:45 – 16.00 Roman Seko – riaditeľ Sekcie služba koordinácie pastorácie rodín v Žilinskej diecéze. Predstavenie diecéznych projektov pre rodiny a spoluprácu s partnermi na úrovni diecézy a Slovenskej republiky.

16.00 – 16.10 Priestor na otázky

16.10 – 16.25 Mária Kovaľová – teologička a členka medzinárodného výboru: Internationale Konferenz theologischer Mitarbeiter in der Diakonie Téma: Rola evanjelickej cirkvi a diakonie v starostlivosti o rodinu (súčasné problémy a najnovšie trendy diakonických aktivít doma aj v zahraničí)

16.25 – 16.35 Priestor na otázky

16:35 – 16:50 Marcela Dobešová – predsedníčka Fóra života. Prezentácia výsledkov projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti

16:50 – 17:00 Diskusia

 

Sledujte nás aj na FB.

Kapacita Kongresovej sály je naplnená. Konferenciu bude možné sledovať online na youtube.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.