Dajte sviečku do obchodu

Radi by sme sa prihovorili všetkým majiteľom, vlastníkom a prevádzkovateľom kamenných predajniach, obchodoch, centrách pre rodinu a všetkým, ktorí by boli ochotní umiestniť malé plastové a väčšie sklenené sviečky do svojich priestorov. Obraciame sa aj na tých, ktorí sú nám ochotní pomôcť s novým spôsobom distribúcie sviečok.

V súvislosti s pandemickou situáciou na Slovensku predpokladáme nízku účasť a prítomnosť veriacich a všetkých našich sympatizantov a podporovateľoch v kostoloch. Tým pádom je vo vysokej miere ohrozený finančný výťažok, ktorý je spojený s kampaňou Sviečka za nenarodené deti. Výťažok zo zbierky je použitý najmä na konkrétnu pomoc. Počas druhej vlny pandémie očakávame aj viacej žiadosti o pomoc od sociálne slabých, u ktorých doznieva ešte prvá vlna. Prosíme preto, pomôžte nám pomáhať. 

Ak ste majiteľ obchodíka, a ste nám  ochotný pomôcť, prosíme,  kontaktujte  mailom koordinátora Martina Agnera: martin.agner@forumzivota.sk. Spolu zabezpečíme všetko potrebné na predaj. 

Ak nám chcete pomôcť ako dobrovoľník, a chcete osloviť takéto prevádzky vo vašom okolí, postupujte podľa tohto  jednoduchého návodu:

  1. Kontaktujte, prosím,  najprv regionálneho koordinátora vo vašom kraji. Povedzte mu o prevádzkach, ktoré by ste chceli osloviť. Kontakty nájdete tu. Koordinátor vám dodá sviečky, letáky, plagáty a originálnu krabičku Fóra života na peniaze a odpovie na všetky vaše otázky. 
  2. Potom oslovte majiteľa, prevádzkovateľa, správcu predajne kníh, potravín, zmiešaného tovaru, kvetinárstva, darčekových predmetov a opýtajte sa na možnosť realizácie kampane Sviečka za nenarodené deti v jeho priestoroch. 
  3. S majiteľom nehnuteľnosti, s nájomcom alebo správcom vypíšte TOTO tlačivo a pošlite nám ho. A to buď na adresu Fórum života, Heyduková 14, 81108 Bratislava alebo mailom kancelaria@forumzivota.sk
  4. Vytlačte, prosím, Oznámenie o konaní verejnej zbierky a umiestnite ho na viditeľné miesto pri sviečkach.
  5. Pri preberaní sviečok, vypíšte i preberací a odovzdávací protokol.
  6. Po skončení predaja,  vyzbierané finančné prostriedky pošlite  na registrovaný zbierkový účet IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295. Ako variabilný symbol uveďte PSČ obce a do poznámky presný názov obce, predajne alebo inštitúcie,kde ste zbierku organizovali. Prosíme, aby ste o tom informovali aj vášho koordinátora, ktorý si vedie evidenciu  o predaji sviečok.Ďakujeme veľmi pekne!Andrea Žiaková, Fórum života

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.