Femina pomohla 400 ľuďom a z toho bolo 200 obetí domáceho násilia

Bratislava, 1. 12. 2020 – Dnes si pripomíname štyri roky od vzniku Centra konkrétnej pomoci Femina, projektu Fóra života. Projekt začínal v Leviciach a postupne sa rozrástol do Sniny a Prešova. Celkovo pracovníčky Feminy pomohli už 396 ženám, dievčatám, mužom ako i rodinám. Najčastejšie riešili prípady domáceho násilia, ktorých bolo viac ako 200.

V Centre konkrétnej pomoci Femina v Leviciach pôsobí Anna Siekelová. „Nemocnica v Leviciach nám poskytla priestory priamo na chodbe gynekologického oddelenia. Sme blízko ženám, ktoré prežívajú nielen neplánované tehotenstvo, ale aj ďalšie problémy spojené s domácim násilím, chudobou, sociálnym vylúčením a podobne. Podávame pomocnú ruku a žena sa vždy sama rozhodne, akú pomoc od nás prijme,” vysvetľuje  A. Siekelová. Je dôležité, aby žena nezostávala sama v ťažkom období a mala informácie o možnostiach riešenia svojich problémov.

Pomoc už narodeným deťom

Fórum života má viacero projektov konkrétnej pomoci. Prvým bol projekt Zachráňme životy, ktorý dodnes pomáha tehotným matkám v núdzi. V Poradni Alexis pomáhajú nečakane tehotným a ženám, ktoré prežívajú bolesť zo straty nenarodeného dieťaťa. „Centrum konkrétnej pomoci Femina pomáha už narodeným deťom tak, že poskytujeme  pomoc matkám či celým rodinám. Preto ak sa tehotná žena rozhodne pre život, my stojíme pri nej a pomáhame jej dovtedy, pokiaľ  ona a jej narodené dieťa našu pomoc potrebujú,” upresňuje Anna Siekelová z Levíc.

Budúci rok by sme chceli založiť Centrum konkrétnej pomoci Femina aj v Trenčíne. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života dodáva: Dnes sme v druhej vlne pandémie. Stúpa nám počet klientiek, je viac požiadaviek na poskytnutie pomoci ako doteraz. Ocitáme sa na hraniciach toho, čo sme schopní zabezpečiť. Chceme i naďalej pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Potrebujeme však k tomu aj vašu pomoc.” 

POMOC pre rodiny v núdzi  

Centrum konkrétnej pomoci Femina poskytuje bezplatne sociálne poradenstvo a to buď osobne, telefonicky, alebo online. Náklady na jedno takéto poradenstvo predstavujú 10 €. Ak chceme pomôcť trom tehotným matkám v núdzi, tak k tomu potrebujeme 30 €

Za sumu 80 € vieme zmeniť život jednej rodine k lepšiemu tým, že podrobne zanalyzujeme ich situáciu a navrhneme viaceré možnosti riešenia ich zlej sociálnej situácie. Potom túto rodinu sprevádzame. Takto sme pomohli už viacerým rodinám dostať von z ťažkých životných situácií.

Prispieť na našu prácu môžete priamo na č.ú: SK25 0900 0000 0050 3335 7295, na ktorom je registoravná verejná zbierka. 

Ďakujeme!

Krátky film o našej práci v Centre konkrétnej pomoci Femina s názvom Hľadáme riešenia.

 

 

O Fóre života

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách. Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum konkrétnej pomoci Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.

 

O verejnej zbierke

Názov verejnej zbierky: Sviečka za nenarodené deti 2020

Vykonávateľ: Fórum života, n.f., Heydukova 2158/14, 811 08  Bratislava

IČO: 45739358

Reg.č. zbierky: 000-2020-022101

Správny orgán: Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.