O projekte

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2.novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov zomrelých nenarodených detí,  i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo a odpustenie sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru. Sprievodné aktivity tohto projektu Fóra života sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počiatku až po prirodzenú smrť. Kampaň, realizovaná s podporou a požehnaním biskupov Slovenska v roku 2013 už po jedenásty raz, má okrem spomienky aj kľúčový praktický rozmer. Zosobňuje ho symbolická sviečka, ktorú môžeme 2. novembra večer zapáliť v oknách našich domovov a ktorú ponúka Fórum života.

S predajom tejto sviečky je spojená verejná zbierka na čísle účtu 5033357295/0900, ktorá trvá do konca roka 2013 a z ktorej výnos umožňuje počas celého nasledujúceho roka financovať konkrétne projekty a aktivity zamerané na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a ľudskej dôstojnosti, podporu rodiny a ľudských práv, vzdelávanie, legislatívne a iné zásadné kroky k tomu, aby téma života v našej spoločnosti nebola iba okrajovou záležitosťou. Na vyššie uvedený účet je možné poslať priamy finančný dar, aj výťažok z predaja symbolických sviečok v jednotlivých farnostiach a spoločenstvách – viac informácií ako postupovať nájdete TU.

Pre bližšie informácie o projekte volajte na číslo 0904 738 411 alebo píšte na ela@forumzivota.sk.

Vyúčtovanie kampane Sviečka za nenarodené deti 2012: https://forumzivota.sk/sviecka-za-nenarodene-deti/

[button size=“medium“ color=“blue“ style=“none“ new_window=“false“ link=“https://forumzivota.sk/sviecka-za-nenarodene-deti-2013/“]« Naspäť[/button]

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.