Archív značiek: manželstvo pre každého

  • Autor: Pavol Martinický Francúzska socialistická vláda schválila napriek protestom miliónov ľudí zákon, ktorý vytvoril právo na adopciu detí a manželstvá pármi rovnakého pohlavia. To je jasný útok na "tradičnú" rodinu a základy kresťanskej civilizácie, ku ktorej Francúzsko výrazne prispelo napríkla... [read more]
  • Legislatívna komisia Eduskunty (fínsky parlament) na svojom hlasovaní odmietla návrh, ktorým sa mení definícia manželstva a pripúšťa sa uzatvorenie manželstva bez ohľadu na pohlavie. Rozhodovanie prebehlo za prítomnosti všetkých 17 poslancov, za odmietnutie návrhu hlasovalo 9, proti 8 poslancov. Pod... [read more]
  • My, dolu podpísané organizácie sme sa spojili do občianskej iniciatívy s názvom „Niečo tu nepasuje.“ Prosperujúca spoločnosť nemôže existovať a rozvíjať sa bez zodpovedných ľudí, ktorí si chcú založiť rodiny a odovzdávať život svojim deťom. Rodina založená na manželstve od nepamäti zabezpečuje také... [read more]