Fínsko: Parlament odmietol homosexuálne manželstvá

Legislatívna komisia Eduskunty (fínsky parlament) na svojom hlasovaní odmietla návrh, ktorým sa mení definícia manželstva a pripúšťa sa uzatvorenie manželstva bez ohľadu na pohlavie. Rozhodovanie prebehlo za prítomnosti všetkých 17 poslancov, za odmietnutie návrhu hlasovalo 9, proti 8 poslancov. Podľa fínskych právnych predpisov je tak návrh odmietnutý a nemôže už byť predložený celému parlamentu na rokovanie.

Vo Fínsku existuje od roku 2009 možnosť uzatvoriť registrované partnerstvo medzi osobami rovnakého pohlavia, ktoré však nie je rovnocenné manželstvu medzi mužom a ženou.

Návrh na zmenu legislatívy predložil minister pre zahraničný obchod a európske záležitosti Alexander Stubb z vládnej Strany národnej koalície.

www.hli.org.pl, 22.3.2013

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.