Archív značiek: prezentácia Fórum života

  • Žilina, 1. februára 2020 -  Dnes sa konal výročný Snem Fóra života, najväčšej slovenskej prolife platformy.  Súčasťou programu boli aj voľby predsedu a predsedníctva Fóra života. Za predsedníčku Fóra  života bola zvolená Marcela Dobešová. Hlas jej odovzdalo 58 členov zo 66 prítomných členov. Novozv... [read more]