Živá reťaz proti Stratégii „ne-ľudských práv“

Príďte spolu s nami vytvoriť  v utorok 16. decembra o 17:00 hodine pred Úrad vlády SR živú reťaz proti obsahu a forme Celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv v SR! Všetci spoločne, ruka v ruke ukážeme vláde, že nesúhlasíme s týmto ideologickým dokumentom. Nie sú v ňom zakotvené najzákladnejšie práva ako napr. právo na život, práva rodičov a rodiny, výhrada svedomia. Nebráni najzraniteľnejších, lebo je to vraj kontroverzné… ale LGBTI a rodové nadpráva za kontroverzné nepovažuje (!) a preto ich je tam plná noša.

S dokumentom neboli spokojní mnohí občania, stovky organizácií, dokonca ani niektorí členovia vládnych výborov a zástupcovia ministerstiev. „Nepohodlní“ zástancovia rodiny a života vzniesli vyše 300 zásadných pripomienok, no nedostali žiadnu možnosť reálne spoluvytvárať tento dokument. Naopak, na poslednú chvíľu do Stratégie bola vsunutá napr. požiadavka na registrované partnerstvá či oslabenie manželstva.

Verejnosť sa búri, usporadúva protesty, pochody a referendum, aby chránila základné hodnoty – rodinu, manželstvo a deti. Je toto normálny stav, kedy ľudia musia sledovať vládne dokumenty ako strážny pes? Majú sa ľudia báť, čo im lobisti ešte poza chrbát pretlačia? Ctíme si Ústavu Slovenskej republiky, podporujeme rodinu,  alebo vládu ovládajú lobisti?

Vyzývame každého ministra osobitne, aby pri hlasovaní o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR tento ideologický dokument odmietol. Príď im to aj ty povedať pred Úrad vlády, zapoj sa do živej reťaze spolu s nami!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.