Centrum konkrétnej pomoci Femina hľadá podporu pre 40 rodín v núdzi

Bratislava 10. júna – „Zje sa každé zrnko“ je názov verejnej výzvy Centra konkrétnej pomoci Femina, v ktorom Fórum života poskytuje poradenstvo a konkrétnu pomoc pre tehotné matky, dievčatá a rodiny v ťažkých životných situáciách. V súčasnej neľahkej situácii pomáha aj núdznym rodinám, ktorým chýbajú financie na zakúpenie základných potravín, a preto sa na verejnosť obracia s výzvou o podporu. Ktokoľvek sa do nej môže zapojiť na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk. Cieľom je získať 3 200 eur, doteraz vyzbierali polovicu z tejto sumy, ale stále zostáva hladných 40 rodín.

“Ryža, strukoviny, cestoviny, múka, vrecúškové polievky – ani jedno zrnko z trvanlivých potravín nevyjde nazmar. Zrnko, ktoré predstavuje vzácnosť najmä v sociálne slabších rodinách. Práve tieto rodiny zasiahla súčasná situácia najviac,“ uviedli sme pri spustení zbierky začiatkom mája. Vyčerpali sme možnosti doterajších sponzorov a darcov. „Núdza a potreby však rastú každým dňom. Preto sa aj my zapájame do Gaučovej výzvy. Získané prostriedky použijeme na nákup a sprostredkovanie balíčkov potravinovej pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomôžu nasýtiť 80 rodín v núdzi,” povedala Anna Siekelová z Centra konkrétnej pomoci Femina v Leviciach.

Centrum konkrétnej pomoci Femina už niekoľko rokov pracuje s rodinami v núdzi (prevažne so ženami a dievčatami v núdzi) v dvoch južných okresoch Levice a Krupina a v deviatich na východe: Snina, Michalovce, Medzilaborce, Svidník, Prešov, Sabinov, Bardejov, Vranov nad Topľou a Humenné. Jeho pomoc je vždy adresná a reaguje na konkrétne reálne potreby danej rodiny. Pomáha napríklad v rodinných krízach, pri sociálnej núdzi, nedostatku potravín či šatstva, diskriminácii, násilí či nečakanom tehotenstve. Centrum konkrétnej pomoci Femina je projektom Fóra života, najväčšej platformy pro-life organizácií a jednotlivcov.

O Fóre života

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.

Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, centrum konkrétnej pomoci Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.

 

[button size=“small“ color=“blue“ style=“none“ new_window=“false“ link=“https://www.ludialudom.sk/vyzvy/7466″]CHCEM podporiť ZBIERKU[/button]

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.