Archív značiek: násilie

  •   Aká je dnešná situácia v Žilinskom kraji v tejto oblasti?  V čom vidíte najväčšie problémy?  Aké sú vaše návrhy riešenia tejto situácie?  Pozývame vás k dialógu na workshope: OBETE NÁSILIA  Moderátor: S.Miškovičová 6. február 2020 | 09:00 -12:00  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Hrabov... [read more]
  • V pondelok, 18. mája 2015, sa v Gospel Café v Bratislave uskutočnili novinárske raňajky na tému Riešenie násilia na ženách a Istanbulský dohovor. S novinármi diskutovali Anna Verešová (Áno pre život), Janka Šípošová (poslankyňa NR SR, ktorá sa dlhé roky venovala riešeniu domáceho násilia a násilia n... [read more]
  • Okolo násilia na ženách sa v poslednom čase roztočila pozoruhodná aktivita. Zapojili sa do nej vedome (a možno aj nie celkom informovane) niektoré populárne osobnosti a ďalší jednotlivci, a najmä ľudskoprávni aktivisti.  Adresujú list prezidentovi, predsedovi parlamentu a premiérovi, v ktorom ich „z... [read more]
  • Európsky parlament schválil návrhy na zvýšenie ochrany detí pred rôznymi formami zneužívania, najmä pred sexuálnym zneužívaním a výrobou detskej pornografie. Podľa novej legislatívy, ktorú ešte musí schváliť Rada Európy a následne počas nasledujúcich dvoch rokov bezdokladne všetky členské štáty EÚ, ... [read more]