Európsky parlament schválil nové direktívy ochraňujúce deti

Európsky parlament schválil návrhy na zvýšenie ochrany detí pred rôznymi formami zneužívania, najmä pred sexuálnym zneužívaním a výrobou detskej pornografie.
Podľa novej legislatívy, ktorú ešte musí schváliť Rada Európy a následne počas nasledujúcich dvoch rokov bezdokladne všetky členské štáty EÚ, bude úplne zakázaná „sexuálna turistika“ za účelom nadväzovania sexuálnych vzťahov s deťmi a zároveň aj kontakty s deťmi prostredníctvom internetu s podobným cieľom.
Minimálnym trestom pre výrobcov detskej pornografie bude vo všetkých členských štátoch odňatie slobody na tri roky, pre osoby, ktoré z nej nadobudnú určitý zisk ročné väzenie. Nútenie detí k sexuálnemu styku bude potrestané najmenej desiatimi rokmi odňatia slobody.
Direktíva zároveň nariaďuje členským štátom vyhľadávať a likvidovať internetové stránky zobrazujúce či propagujúce detskú pornografiu.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.