Európsky súd zakázal prijímať patenty vyžadujúce si ničenie embryí

Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu dnes rozhodol o zákaze prijímať patenty, pri realizácii ktorých sa predpokladá nutnosť zničenia embryí za účelom získavania embryonálnych kmeňových buniek. Jedná sa o významné  rozhodnutie, ktoré prispeje k obmedzeniu používania týchto buniek vo výskume.
Sudcovia konštatovali, že nie je v súlade s ľudskou dôstojnosťou získavanie kmeňových buniek spôsobmi, kedy musí byť usmrtené ľudské embryo. Podobne je neprijateľné aj použitie už získaných buniek, nakoľko embryá, ktorým sú odoberané, sa pri tomto procese ničia. Podľa výroku súdu musí byť každé oplodnené vajíčko považované za ľudské embryo, keďže oplodnením sa začína vývoj ľudskej bytosti.
Dôvodom diskusie o tejto téme a následného zasadnutia súdu bol spor medzi organizáciou Greenpeace a nemeckým neurobiológom Oliverom Brustlom, ktorý si chcel nechať patentovať získavanie nervových buniek z ľudských zárodkov. Uvedeným spôsobom chcel liečiť napríklad Parkinsonovu chorobu alebo sklerózu multiplex.
Nemecký Spolkový patentový úrad a Spolkový patentový súd vyhlásili patent na základe sťažnsoti organizácie Greenpeace za neplatný a bol postúpený k rozhodnutiu najvyššiemu súdu Nemecka a neskôr aj Súdu Európskej únie.

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.