Archív značiek: biomedicína

  • Pozývame Vás na  S E M I N Á R Etika v sociálnych a zdravotníckych službách Východisková situácia Ohrozenia Návrh riešení  Lektor:  MUDr. Jana Trizuljaková, PhD. a Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MHA.       30. január 2020 | 09:00 – 12:00 Centrum pre rodinu | Farská 12, Trenčín Potvrďte prosím účasť na... [read more]
  •   Inštrukcia o niektorých otázkach bioetiky (súhrn) Kongregácia pre vieroučné otázky Inštrukcia reaguje na mimoriadny pokrok biomedicínskych vied, ktorý otvára nové liečebné možnosti, ale vedie aj k vážnym etickým a morálnym otázkam. Je zameraná na formáciu svedomia a je adresovaná nielen veri... [read more]
  • Viedeň, 27.5.2008 (kath.net) Táto diskusia sa dostala už aj do Rakúska. S embryonálnymi kmeňovými bunkami sa v budúcnosti budú môcť liečiť aj nevyliečiteľné choroby – tak znejú prísľuby vedcov. Na to sa musia „uvoľniť“ embryá pre výskumné účely. Sú tieto požiadavky vzhľadom na doterajšie výsledky vý... [read more]
  •   Autor : Květoslav ŠIPR - Dátum : 24.9.2007 Ještě před půl stoletím se v učebnicích lékařské biologie neobjevovaly pochybnosti o okamžiku vzniku individuálního lidského života. Diskuze o tom, kdy vlastně začíná život lidského jedince, přinesl teprve technický pokrok medicíny, a zejména... [read more]