Slovenská vláda podporuje homoloby

Vážne nás znepokojujú aktívne kroky vlády SR v prospech homoloby na Slovensku!

Úrad vlády SR sumou viac ako 39.000 EUR, čo predstavuje viac ako 1 170 000 Sk podporil filmový festival pre homosexuálov. Detailné informácie sú na: http://dotacie.vlada.gov.sk/2012/formular_statistiky.php?id=2297

Ide o propagáciu viac ako 40 filmov s homosexuálnou tematikou, ktoré budú premietané v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach, v období od 21.11. do 14. 12. 2012.

Je smutné, že slovenská vláda v období, kedy sa všade šetrí, zvyšujú sa dane, nie je na primerané zvýšenie platov učiteľov, ktorí vychovajú budúcnosť nášho Slovenska, nezodpovedne míňa peniaze nás všetkých.

Minister spravodlivosti vyhlásil výzvu na prihlasovanie sa do výboru pre homosexuálov – (Výbore pre práva LGBTI).  Do 21. 12. 2012 sa hľadajú uchádzači na 12 miest v tomto výbore. Viac informácii je na:  http://www.gender.gov.sk/?p=2064

Kritéria pre výber 12 osôb (podľa štatútu a podľa výzvy) sú nadstavené diskriminačne. Jednoznačne privilegujú iba  zástupcov homosexuálnych skupín. Podľa výzvy nie je možné, aby vo výberovom konaní uspeli osoby, ktoré aktívne nepodporujú homosexuálne správanie sa. Týmto sa potvrdila naša obava, na ktorú sme upozorňovali pred vznikom tohto výboru, že to nebude priestor na dialóg a diskusiu, ale nástroj na pretláčanie záujmov homoloby na Slovensku.

Uvedené je v ostrom rozpore s verejným záujmom, ktorý je napríklad v Zákone o verejnom záujme definovaný takto: „Verejný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov“ (Bližšie pozri § 2 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby prestala aktívne podporovať homoloby na Slovensku!

Vláda by skôr mala podporovať ľudí, ktorí sú často znevýhodňovaní a fakticky diskriminovaní. Ide najmä  o tri skupiny obyvateľstva, u ktorých najčastejšie dochádza k reálnej diskriminácii.  Sú to:
1. Absolventi stredných a vysokých škôl, keď si po skončení školy hľadajú prvé zamestnanie. Veľakrát sa stretávajú s takmer neprekonateľným prekážkami, ktoré sa týkajú požiadaviek praxe, hoci ju v požadovanom rozsahu nemohli nadobudnúť.
2. Rodiny s deťmi, osobitne matky, ktoré sa starajú o deti. Ich starostlivosť o výchovu  budúcich platiteľov daní, sociálnych odvodov, je  často zo strany štátu a spoločnosti zaznávaná a nedocenená. Znevýhodňovanie sa prejavuje často, keď  si po skončení rodičovskej dovolenky hľadajú vhodné zamestnanie.
3. Ľudia po 50. roku veku života, ktorí sú často znevýhodňovaní a neraz až diskriminovaní, najmä pokiaľ ide o ich ďalšie zamestnávanie.

Vláda Róberta Fica sa  vo svojom programovom vyhlásení zaviazala realizovať „dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro“.

Kroky vlády však hovoria o opaku. Aktívne podporuje homoloby, uprednostňuje záujmy úzkej skupiny ľudí a povyšuje ich nad verejný záujem.

Veľmi nám to pripomína neúspešnú politiku bývalého socialistického premiéra v Slovinsku Boruta Pahora. Borut Pahor s veľkými ováciami vyhral slovinské voľby. 7. 11. 2008 bol postavený na čelo socialisticko-liberálnej slovinskej vlády. Vláda Boruta Pahora veľmi aktívne podporovala požiadavky slovinskej homoloby, zatiaľ čo problémy veľkej väčšiny Slovincov najmä nezamestnanosť, pokles životnej úrovne, zhoršujúcu sa ekonomiku, neriešila. To viedlo napokon k tomu, že v roku 2011 boli v Slovinsku predčasné voľby, v ktorých socialisticko-liberálna vláda utrpela veľkú porážku.

Vyzývame vládu SR, aby podporovala rodinu a aktívne riešila vážne sociálno-ekonomické problémy, ktoré trápia čoraz viac obyvateľov Slovenska!
Marek Michalčík, Občianske združenie Fórum života
Martin Dilong, právnik
V Bratislave 23. 11. 2012

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.