Sviečka za nenarodené deti 2014 – informácie a materiály

Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2014, ktorý sa v týchto dňoch už dvanásty raz rozbieha s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo , odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktoré projekt organizuje. 

Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – od počatia až po prirodzenú smrť. „Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov,“ hovorí koordinátorka projektu Elena Miškovičová a dodáva, že práve predaj dvoch druhov týchto symbolických sviečok s logom Fóra života v rámci verejnej zbierky, je „základným zdrojom pre financovanie celoročných pro-life a pro-family projektov, kampaní a aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska.“ Prispieť je možné aj priamym darom na číslo účtu 5033357295/0900. Verejná zbierka v tejto súvislosti potrvá od 13. októbra 2014 do 31. marca 2015 a organizuje ju neinvestičný fond Fórum života s povolením Ministerstva vnútra pod registrovým číslom 000-2014-025173, dokument nájdete TUInformácie o plánovanom spôsobe použitia vyzbieraných finančných prostriedkov prinášame TU.

Prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajná problematika ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny, o príspevok v rámci svojich možností, aby sa tieto kľúčové existenčné témy nedostávali na okraj záujmu spoločnosti, ale priamo do jej stredu.

Fórum života organizuje Sviečku za nenarodené deti už tradične prostredníctvom farností, škôl a rôznych spoločenstiev, pri ktorých je nenahraditeľná pomoc dobrovoľníkov – ľudí, ktorým je myšlienka ochrany života blízka a chcú sa podieľať na jej šírení aj prakticky, napríklad distribúciou propagačných materiálov, pomocou pri predaji sviečok v rámci verejnej zbierky, organizovaním modlitbových stretnutí na podporu pro-life iniciatív a podobne. Podrobnosti o praktických možnostiach pomoci pri projekte získate od Eleny Miškovičovej na telefónnom čísle 0904 738 411, alebo píšte na adresu: ela@forumzivota.sk. 

Potešíme sa aj vašim informáciám a tipom na rôzne akcie za život, ktoré sa konajú vo vašom okolí v rámci Sviečky za nenarodené deti, aj príspevkom do našej galérie pamätníkov nenarodeným. Radi ich zverejníme na našej internetovej stránke, informovať nás môžete na adrese kancelaria@forumzivota.sk.

sviecka-sklenena

Materiály o projekte Sviečka za nenarodené deti na stiahnutie:

Inštrukcie pre regionálnikov a dobrovoľníkov

Označenie dobrovoľníkov

Modlitba o úctu k životu

Oznam do kostola

Oznam o konaní verejnej zbierky

Písomný súhlas vlastníka so zbierkou

plagát_A4_s orezovými značkami

plagát_A4_bez orezových značiek

Podrobnosti o minuloročnej kampani Sviečka za nenarodené deti 2013 nájdete TU.

Analýza nákladov Fóra života za rok 2013 je k dispozícii TU.

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.