Podporte petíciu za Stratégiu ochrany a podpory rodiny a odmietnutie ideologickej stratégie ľudských práv

Priatelia,

rok a pol sme sa spolu s vami snažili participovať na príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len „Stratégia“) a dostať do nej témy, ktoré sú pre nás kľúčové. Aktéri, ktorí pripravovali Stratégiu, odmietli témy ochrany života pred narodením, náboženskú slobodu, výhradu vo svedomí a práva rodičov. Naopak – jednostranne sa venovali záujmom skupiny ľudí, ktorých požiadavky napokon polarizovali našu spoločnosť a stoja v konflikte aj s ústavne zakotvenou definíciou manželstva. Hlavnou výhradou je zavádzanie registrovaných partnerstiev, ktoré prichádza cez text stratégie, ktorý ani nebude schvaľovaný parlamentom. V texte absentujú naše výhrady k vzdelávaniu – zmena vzdelávacích procesov s cieľom zapracovať vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti.

Fórum života ako iniciátor systematickej a aktívnej participácie pripomienkovania Stratégie v procese jej prípravy si vás dovoľuje požiadať o podporu petície, ktorá apeluje na premiéra Róberta Fica a na ministrov vlády Slovenskej republiky odmietnuť tento dokument.

Petíciu je možné podporiť TU.

Využívame príležitosť poďakovať vám za všetku podporu a rady v celom procese pripomienkovania Stratégie, napriek tomu, že sme boli označení ako skupina občanov, ktorá ide proti celospoločenskému záujmu.

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života