kategória: Blog

  • Autor: Mária Raučinová Podotýkam,  „v jednom kresťanskom vreci“. Byť na strane života, vedieť, kedy sa ľudský život začína, brániť záujmy rodiny a detí, či veriť na vzťah lásky medzi mužom a ženou – to sú premisy, podľa ktorých vás verejne činní pracovníci onálepkujú názvom „kresťanský ideológ“. Ni... [read more]
  • Boli sme na festivale Pohoda za tretí sektor. Sme najväčšia pro-life organizácia a poskytujeme komplexný balík služieb – prevenciu, advokáciu a konkrétnu pomoc. Ako zástupcovia Fóra života, o.z. sme mali možnosť zakúsiť rôzne rozhovory s ľuďmi. Zaujímavé bolo stretnutie so skupinkou 3 chalanov, kto... [read more]
  •   Autor: Mária Raučinová. Počas národných osláv našich vierozvestcov  sv. Cyrila a Metoda (alebo v rámci?) sa mestský úrad v Nitre pochválil výstavou výtvarných prác detí materských škôl  s rodovou tematikou (http://www.nitra.sk/news.php?extend.2337). Cieľom tejto výtvarnej aktivity a následne... [read more]
  • Autor: Mária Raučinová Začnime od základov.  Koľko máme pohlaví? Jeden, dva: mužské a ženské. Je niekto stredného rodu?  Ak, áno – som ochotná zmeniť svoj názor. Štúdiá rodovej rovnosti nás však presviedčajú, že okrem muža a ženy existuje niečo medzi, alebo nad alebo trans... Veda doteraz nič také ... [read more]
  • Autor: Pavol Martinický Francúzska socialistická vláda schválila napriek protestom miliónov ľudí zákon, ktorý vytvoril právo na adopciu detí a manželstvá pármi rovnakého pohlavia. To je jasný útok na "tradičnú" rodinu a základy kresťanskej civilizácie, ku ktorej Francúzsko výrazne prispelo napríkla... [read more]
  • Autor: Jana Ray-Tutková Každá európska legislatíva už vyše desaťročie musí zohľadňovať tzv. gender mainstreaming, čo v podstate znamená rodovú rovnosť. Na Slovensku sa tiež už nejaký čas táto ideológia presadzuje cez vládne dokumenty, výbory i granty, vďaka ktorým viac a viac ovplyvňujú verejnú mien... [read more]