Archív značiek: referendum

  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zriadilo v súvislosti s referendom o ochrane rodiny pre potreby občanov informačnú linku, na ktorej budú zamestnanci ministerstva poskytovať informácie týkajúce sa práv a povinností občanov alebo organizačného zabezpečenia referenda. Linka bude prístupná od ... [read more]
  • Vážení priatelia! S veľkou vážnosťou sa obraciame na Vás ohľadne mobilizácie k účasti na prvom slovenskom referende vyhlásenom na základe iniciatívy občanov a mimovládnych organizácií. Už štrnásť rokov sa vo Fóre života snažíme o advokáciu najdôležitejšie ľudského práva – práva na život od počatia... [read more]
  • Témou číslo jeden v týchto dňoch v našich kruhoch a veríme, že aj vo vašich, je blížiace sa referendum o ochrane rodiny, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Hoci vieme, že v kampani nesmú chýbať praktické informácie a usmernenia, zastávame názor, že konkrétne svedectvo a príklad sú najlepším a najú... [read more]
  • Aliancia za rodinu, ktorej členom je aj Fórum života, sa rozhodla zrealizovať referendum o OCHRANE RODINY. Uskutoční sa 7. februára 2015 a bude mať 3 otázky (viď nižšie). Chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Chceme poukázať na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme brániť ... [read more]
  • V utorok 21.10.2014 medzi 17:00 - 17:30 sa stretneme v tichom postoji pred prezidentským palácom v Bratislave a pred Ústavným súdom SR v Košiciach. Ako občania v tom istom čase na dvoch miestach vyjadríme tichým postojom, že o rodine a ohrozovaných hodnotách majú rozhodovať občania, napríklad v r... [read more]
  • Skupina právnikov zaslala Ústavnému súdu SR právne stanovisko k podaniu prezidenta SR Andreja Kisku vo veči návrhu na začatie konania referenda. Právnici toto stanovisko poslalo petičnému výboru, ktorý inicioval podpisovú akciu za vyhlásenie referenda o rodine i médiám. Prinášame ho v plnom znení: ... [read more]