kategória: Tlačové správy

  •   Bratislava, 25. marec 2020 - „Ešte ma nevidíš, ale ja už žijem“ - pod týmto mottom už po dvadsiaty raz v týždni okolo 25. marca vrcholí celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa. Tento rok sa zameriava na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života. Kampaň organizuje n... [read more]
  • 06.03.2020 (Rajec)  - LABORE n. o. je od 1. februára t.r. registrovaným sociálnym podnikom, ktorého hlavným cieľom je zamestnávať znevýhodnených ľudí. Podnik má zriadené dve prevádzky – cukrárenskú výrobňu v Rajci a cukráreň v Rajeckých Tepliciach. Jeho zakladateľom je Fórum života, o.z. Význam soc... [read more]
  • Žilina, 1. februára 2020 -  Dnes sa konal výročný Snem Fóra života, najväčšej slovenskej prolife platformy.  Súčasťou programu boli aj voľby predsedu a predsedníctva Fóra života. Za predsedníčku Fóra  života bola zvolená Marcela Dobešová. Hlas jej odovzdalo 58 členov zo 66 prítomných členov. Novozv... [read more]